พานาโซนิค

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น

ยี่ห้อ รุ่น ขนาด BTU ราคาขายรวมติดตั้ง
แอร์ Panasonic Standard
น้ำยา R-32 CS-PN9SKT 9,331 14,900
CS-PN18SKT 17,622 25,900
CS-PN24SKT 22,252 32,900
CS/CU-PN9UKT 9,633 12,900
CS/CU-PN12UKT 11,858 14,900
CS/CU-PN18UKT 18,371 21,900
CS/CU-PN24UKT 22,215 29,900
CS/CU-PN30UKT 28,300 36,900
CS-PN9VKT/CU-PN9VKT 9,813 14,900
CS-PN12VKT/CU-PN12VKT 11,934 16,900
CS-PN18VKT/CU-PN18VKT 18,410 23,900
CS-PN24VKT/CU-PN24VKT 21,774 31,900
CS-PN30UKT/CU-PN30UKT 28,300 38,900