สถิติทั้งหมด

วันที่
ผู้เข้าชมทั้งหมด Website counter
ผู้เข้าชมวันนี้ web counter
สินค้า 50

เครื่องปรับอากาศ

รับสมัครงาน

เว็บเพื่อนบ้าน บัตรเครดิตทุกชนิด รับออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

บริการ


ค่าติดตั้ง แอร์บ้าน แบบติดผนัง


ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อแถม

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000

3,000

4 เมตร

15เมตร

1 ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90  วัน

12,000

3,500

4เมตร

15เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90  วัน

18,000

4,000

4เมตร

15เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

24,000

5,000

4เมตร

15เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน


ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

9,000

350  บาท

70  บาท

300  บาท

450  บาท

12,000

450 บาท

80  บาท

300  บาท

450  บาท

18,000

500   บาท

90  บาท

300  บาท

450 บาท

24,000

550 บาท

100  บาท

300  บาท

450  บาท


 ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง (ท่อบริษัท)

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อแถม

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

9,000

3,500

 4 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

12,000

4,000

4 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

18,000

4,500

 4 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

24,000

5,500

4 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท


 ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน (ท่อบริษัท)

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อแถม

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

13,000

4,500

 5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

18,000-30,000

5,500

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

32,000-38,000

6,000

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

44,000-60,000

6,500

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท


 ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน (คิดเพิ่มเมตรละ)

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

13,000

400 บาท

60 บาท

300 บาท

450 บาท

18,000-30,000

500 บาท

70 บาท

300 บาท

450 บาท

32,000-38,000

600 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

44,000-60,000

700 บาท

90 บาท

300 บาท

450 บาท


 ค่าติดตั้ง แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

เบรกเกอร์

การเดินท่อ

รับประกัน

13,000

6,000

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

18,000-30,000

7,000

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

32,000-38,000

8,000

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน

44,000-60,000

9,000

5 เมตร

15 เมตร

1ชุด

หุ้มเทปพันท่อ

90 วัน


 ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู

ท่อน้ำยา

สายไฟ

รางครอบท่อ

กรีดปูนฝังท่อ

13,000

400 บาท

70 บาท

300 บาท

450 บาท

18,000-30,000

500 บาท

80 บาท

300 บาท

450 บาท

32,000-38,000

600 บาท

90 บาท

300 บาท

450 บาท

44,000-60,000

700 บาท

100 บาท

300 บาท

450 บาท


ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์เย็น

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

9,000 - 18,000

2,200

4 เมตร

15 เมตร

21,000 - 28,000

2,500

4 เมตร

15 เมตร

29,000 - 36,000

2,700

4 เมตร

15 เมตร

37,000 - 44,000

3,000

4 เมตร

15 เมตร

45,000 - 60,000

3,700

4 เมตร

15 เมตร


ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์ร้อน

 

ขนาดบีทียู

ราคา/บาท

ท่อน้ำยา

สายไฟ

9,000 - 18,000

2,500

4 เมตร

15 เมตร

21,000 - 28,000

2,700

4 เมตร

15 เมตร

29,000 - 36,000

3,000

4 เมตร

15 เมตร

37,000 - 44,000

3,500

4 เมตร

15 เมตร

45,000 - 60,000

4,200

4 เมตร

15 เมตร

 


ค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง


ลำดับ

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลา

1

ขนาด 9,000-12000 BTU

700

30 วัน

1 ชั่วโมง

2

ขนาด 18,000 - 24,000 BTU

900

30 วัน

1 ชั่วโมง

3

ขนาด 28,000 - 36,000 BTU

1200

30 วัน

1.5 ชั่วโมง

4

ขนาด 38,000 - 44,000 BTU

1500

30 วัน

1.5 ชั่วโมง

5

ขนาด 48,000 - 60,000 BTU

1800

30 วัน

2 ชั่วโมง

 

ค่าล้างแอร์แบบเปลือย - แขวนในฝ้าเพดาน

ลำดับ

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลา

1

ขนาด 12,000 - 25,000 BTU

1,200

30 วัน

1 ชั่วโมง

2

ขนาด 26,000 - 44,000 BTU

1,400

30 วัน

1.5 ชั่วโมง

3

ขนาด 45,000 - 60,000 BTU

1,500

30 วัน

1.5 ชั่วโมง


ค่าบริการล้างแอร์แบบติดหน้าต่าง (วินโด้)

ลำดับ

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลา

1

ขนาด 12,000 - 25,000 BTU

700

30 วัน

1 ชั่วโมง

2

ขนาด 26,000 - 44,000 BTU

800

30 วัน

1.5 ชั่วโมง

3

ขนาด 45,000 - 60,000 BTU

900

30 วัน

2.5 ชั่วโมง


เงื่อนไขการทำงาน
( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )
1.1 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยน้ำแรงดันสูง
1.2 ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ ( EVAPERRATOR ) ด้วยปั๊มแรงดันสูง
1.3 ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย ( BLOVER )
1.4 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.6 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม ( FANCOLL )
1.7 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )
1.8 ล้างทำความสะอาดแผงครีบตอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
1.9 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.10 ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพลสเซอร์
1.11 ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

 


ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ

ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ

รายการ

ราคา

ระยะเวลา

ขนาด 12,000 - 20,000 BTU

3,100

2 ชั่วโมง

ขนาด 25,000 - 28,000 BTU

3,300

2 ชั่วโมง

ขนาด 33,000 - 38,000 BTU

3,700

2 ชั่วโมง

ขนาด 39,000 - 48,000 BTU

4,500

2 ชั่วโมง

ขนาด 49,000 - 60,000 BTU

5,300

2 ชั่วโมง

*** พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา ***

ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว

 กรณีซ่อมรั่วหาแผลรั่วไม่เจอ ต้องตัดมาหาที่บริษัท

รายการ

ราคา

ระยะเวลา

ขนาด 12,000 - 20,000 BTU

4,000

3 ชั่วโมง

ขนาด 25,000 - 28,000 BTU

4,200

3 ชั่วโมง

ขนาด 33,000 - 38,000 BTU

4,800

3 ชั่วโมง

ขนาด 39,000 - 48,000 BTU

5,200

3 ชั่วโมง

ขนาด 49,000 - 60,000 BTU

6,000

3 ชั่วโมง


พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด
พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา หรือติดตั้งใหม่ในตำแหน่งเดิม


ค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์


อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ มิตซูบิชิ SCI เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลา

ขนาด 12,500 BTU

7,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 16,000 BTU

8,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 18,000 BTU

10,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 20,000 BTU

10,500

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 25,000 BTU

12,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 32,000 BTU

13,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 35,000 BTU

13,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

 

อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
คอมเพรสเซอร์ SCROLL เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลา

ขนาด 12,500 BTU

8,800

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 16,000 BTU

10,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 18,000 BTU

10,500

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 20,000 BTU

10,800

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 25,000 BTU

12,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 33,000 BTU

13,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 35,000 BTU

14,200

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 38,000 BTU

16,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 44,000 BTU

18,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 56,000 BTU

26,700

30 วัน

3 ชั่วโมง

ขนาด 60,000 BTU

29,000

30 วัน

3 ชั่วโมง


ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทย์ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

ลำดับ

ราคา / บาท

ราคา

รับประกัน

1

เปลี่ยนรูปเมอร์โมแบบมีสาย

2,350

3 เดือน

2

เปลี่ยนรูปเทอร์โมแบบมีสาย – ดิจิตอล

2,770

3 เดือน

3

เปลี่ยนรีโมทย์แบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล

3,300

3 เดือน

4

เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ

3,730

3 เดือน

5

เปลี่ยนเบรกเกอร / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง 22V

1,900

3 เดือน

 


ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์
อัตราค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลาการทำงาน

เปลี่ยนแค๊บรันคาปาซิเตอร์

2,390

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

แค๊บสตาร์มอเตอร์

1,500

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

รีเลย์

2,490

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์

2,350

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220 โวลล์ 3 สายไม่มี OL

3,900

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

เปลี่ยนโอเวอร์โหลด

1,550

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

เปลี่ยนไทร์เมอร์

1,950

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์

1,200

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเซอร์ แอร์ 1 - 2 ตัน

3,200

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเซอร์ แอร์ 3 - 4 ตัน

4,200

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง


หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ตามราคา ยี่ห้อ นั้น ๆ

ค่าเปลี่ยน มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ
อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์

รายการ

ราคา

รับประกัน

ระยะเวลาการทำงาน

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V

3,700

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์ ) โดยทั่วไป

3,900

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220V.

3,100

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220V.

3,400

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V. (สเป็ค)

3,900

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V. (สเป็ค)

4,700

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน

1,900

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

เปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป

2,500

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป

2,500

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอลย์ร้อน ขนาด 9000 - 18000 BTU

2,600

30 วัน

2 - 3 ชั่วโมง


 

ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์เย็นแบบตั้งแขวน

ขนาดบีทียู

ราคา

รับประกัน

หมายเหตุ

ขนาด 9,000 - 12000 BTU

7,200

30 วัน

 

ขนาด 18,000 - 20,000 BTU

8,200

30 วัน

 

ขนาด 25,000 - 28,000 BTU

10,200

30 วัน

 

ขนาด 30,000 - 38,000 BTU

13,200

30 วัน

 

ขนาด 44,000 BTU

14,200

30 วัน

 

ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์ร้อนแบบแขวน

ขนาดบีทียู

ราคา

รับประกัน

หมายเหตุ

ขนาด 9,000 - 12000 BTU

8,700

30 วัน

 

ขนาด 18,000 - 24,000 BTU

9,700

30 วัน

 

ขนาด 25,000 - 28,000 BTU

11,700

30 วัน

 

ขนาด 30,000 - 36,000 BTU

13,200

30 วัน

 

ขนาด 38,000 - 42,000 BTU

14,200

30 วัน

 

ขนาด 44,000 - 48,000 BTU

16,200

30 วัน

 

ขนาด 56,000 - 60,000 BTU

17,200

30 วัน